Primii pași – de la grădiniță la școală europeană

e-Twinning, parte integrată a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, pune la dispoziția personalului didactic ( profesori, educatori, bibliotecari, formatori din tările participante europene) o platformă de colaborare, comunicare, schimb de bune practici în cadrul unei comunități educaționale în continuă mișcare. O comunitate deschisă la nou, dornică să experimenteze, să aplice, să contribuie, să inoveze.

În acest an, Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Buzău, alături de Școala Gimnazială nr.7 și Colegiul Economic Buzău, a primit Certificatul de Școală eTwinning, în urma parcurgerii a două etape de selecție.

Aceste școli premiate sunt deschizătoare de drumuri, recunoscute drept modele în domenii precum:

  •  Practicile digitale
  • Practicile de siguranță online
  • Abordările inovatoare și creative ale pedagogiei
  • Promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice
  • Promovarea practicilor de învățare prin colaborare în rândul elevilor și profesorilor
  • Implicarea în numeroase proiecte valoroase de parteneriat internațional ( apreciate și certificate la nivel național și european)

Proiectele derulate de Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Buzău au primit „European and National Quality Labels” : „My Christmas”, „Tiny Steam Ambassadors”, „My story bag”, „Online Summer Activities”.

Acestea au constituit oportunități de învățare, dezvoltare și schimb de bune practici educaționale atât în mediul online cât și cu ocazia vizitelor în unitățile școlare din țările partenere.

Nu ne oprim aici!

Dezvoltarea și dobândirea resurselor potrivite unei bune învățări a copilului reprezintă puncte esențiale și de interes în profesia și misiunea noastră.

 

 

MOȘ NICOLAE

Învelit în noapte-albastră,

Stă și-ascultă la fereastră,

Moșul bun, cu-argint pe straie:

Este Sfântul Nicolae!

Vrea să știe de-au fost toți

Copilașii – fii, nepoți,

Buni la suflet, cuminciori,

Iubitori, ascultători.

Sprijinit într-un toiag,

Se apleacă peste prag,

Lasă daruri în ghetuțe

Lustruite și drăguțe.

Scutură din barba sură

Fulgi de gheață-n bătătură,

Din zăpada Sfântului,

Hăinuță pământului!